Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı

%20 İNDİRİM
17.60 TL
Liste fiyati 22.00TL
3 Gün içinde Kargo

Listelerine Ekle

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Türk Tarih Kurumu

Puan Ver:
Sayfa sayısı: 370
Boyut: 16 x 24
ISBN: 9789751600431
Kağıt kalitesi: Kitap Kağıdı
Son güncelleme: 03.03.2019

Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı AÇIKLAMASI

BİRİNCİ BÖLÜM
MEDRESE TEŞKİLÂTI
İlk Osmanlı Medreseleri

İKİNCİ BÖLÜM: MEDÂRİS-i SEMANİYE, YANİ SAHN-I SEMAN MEDRESELERİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MEDRESELERİN DERECELERİ VE TAHSİL MÜDDETLERİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MEDRESLEREDE OKUTULAN DERSLER
Medreslerde Aşağıdan Yukarıya Okutulan Ders Medreselerde Okutulan Eserlerden Bazılarına Dair Mütelâa

BEŞİNCİ BÖLÜM: SÜLEYMANİYE MEDRESELERİ

ALTINCI BÖLÜM: OSMANLI MEDRESELERİNDE OKUTULAN DERSLERE DÂİR

YEDİNCİ BÖLÜM: MÜDERRİSLİK İÇİN MÜLÂZEMET VE NEVBET

SEKİZİNCİ BÖLÜM: MÜDERRİSLİK
XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Müderrislik Yolu İçin Bazı Kayıtlar
Müderrislerin İmtihanları
Müderrislikten Kadılığa Geçmek
Medreselrin Bozulması
Yüksek Dereceli Ulema Evladının İmtiyazları
İcazetler
XV. Asrın İkinci Yarısında Sahn-ı Seman Müderrisliği Beratı
XVII. Asır Başlarına Ait Müderrislik Beratı

DOKUZUNCU BÖLÜM: KADILIK
Kadıların Tayinleri
Kadıasker'in Kadı Tayini Buyruldısı
Kadıların Dereceleri
Haremeyn Mevleviyeti
Bilad-i Hames Mevleviyetleri
Mahrei Mevleviyetleri
Devriye Mevâlisi
Kadılar Hakkında Mütemmim Malûmat
İlâm ve Huccet
Şer'i Mahkemelere
Kadıların Beratları
Sakk-ı Şer'ı
Kadı Nâibleri
Arpalık
Kassamlık
Toprak Kadıları ve Mehayif Müfettişleri

ONUNCU BÖLÜM: İSTANBUL KADILIĞI

ON BİRİNCİ BÖLÜM: PADİŞAH HOCALARI

ON İKİNCİ BÖLÜM: KAZASKERLER
Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı hakkında hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu yapan sen ol.
İsimsiz (Kendi isminizle yorum yapmak için sisteme giriş yapınız

İLGİLİ ÜRÜNLER